Kurumsal

video
Arkim Kimya

Sosyal Sorumluluk Projeleri

MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti ile Arkim Boya Kimya Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Limited Şirketi arasında Mesleki Yeterlilik Kurumu teşvikleri kapsamında Tek Nokta Başvuru Protokolü imzalanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan 5444 sayılı kanun ve tebliğlerde yer alan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekler arasında olan 13UY0138-3 :2014-Rev.01 Boyama Operatörü -Seviye 3, 13UY0137-3:2014-Rev.01 Bitim İşlemleri Operatörü -Seviye 3, 13UY0139-3 :2014-Rev.01 Ön Terbiye Operatörü -Seviye 3, 13UY0137-4:2014-Rev.01 Bitim İşlemleri Operatörü -Seviye 4, 13UY0138-4 :2014-Rev.01 Boyama Operatörü -Seviye 4 ve 13UY0139-4 :2014-Rev.01 Ön Terbiye Operatörü -Seviye 4 mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Kanun kapsamında sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belge masrafları İşsizlik fonundan karşılanacaktır. Arkim Boya Kimya Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Limited Şirketi 13UY0138-3 :2014-Rev.01 Boyama Operatörü -Seviye 3, 13UY0137-3:2014-Rev.01 Bitim İşlemleri Operatörü -Seviye 3, 13UY0139-3 :2014-Rev.01 Ön Terbiye Operatörü -Seviye 3, 13UY0137-4:2014-Rev.01 Bitim İşlemleri Operatörü -Seviye 4, 13UY0138-4 :2014-Rev.01 Boyama Operatörü -Seviye 4 ve 13UY0139-4 :2014-Rev.01 Ön Terbiye Operatörü -Seviye 4 mesleklerinde yapılacak işlerin uzman ustalar tarafından yapılmasını, buna bağlı olarak ülkemizdeki tekstil iplik boyacılığı ve kumaş boyacılığı işlerin kalitesinin artırılmasını, marka değerinin korunmasını, işçilik hatalarına bağlı müşteri şikâyet ve maliyetlerinin asgariye indirilmesini ve rekabet gücünün artırılmasını hedeflemektedir. Ülkemizde ulusal ve uluslararası standartlara uygun en verimli ve en ekonomik üretimi optimum zamanda gerçekleştirmeyi hedefleyen Arkim Boya Kimya Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Limited Şirketi söz konusu mesleklerde çalışan adayların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasına destek vererek bu alanda nitelikli iş gücünün artmasına katkı sağlayacaktır. Sosyal Sorumluluk Projesi (MYK) teşvikler kapsamında, tekstil iplik ve kumaş boyacılığı alanlarında görev alan ustaların bağımsız ve tarafsız bir şekilde MYK belgesi sahibi olabilmesi için Arkim Boya Kimya Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Limited Şirketi. TÜRKAK’tan akredite ve MYK tarafından yetkilendirilmiş MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti ile Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarının yapılması için protokol imzalamıştır. MYK Belgesi sınavları MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti tarafından yapılacaktır. Sınavlarda başarılı olan ustalar katıldıkları branşa ait Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni almaya hak kazanacaklardır. Mesleki Yeterlilik Belgesi isteyen adayların 3 sınav hakkı bulunmaktadır. Birinci sınav haklarında başarısız olan adaylar ücretsiz 2 sınav hakkı daha bulunmaktadır. Mesleki Yeterlilik Belgeleri özel baskı merkezinde taklit edilemeyecek bir şekilde çift dilde üretilmekte olup beraberinde Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı verilmektedir. Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu hakkında bilgi almak için aşağıdaki linkleri tıklayabilirsiniz. https://www.myk.gov.tr https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/myk-meslek-yeterllk-belges-zorunluluu-sayfasi